အမေရိကန် ရေချိုးခန်း ဗန်တီ

 • Quartz Countertop ပါသော White Shaker ရေချိုးခန်း Cabinet

  Quartz Countertop ပါသော White Shaker ရေချိုးခန်း Cabinet

  Cabinet Dimensions : 36 in. W x 22 in. D x 36 in. H

  ကတ်တွန်အရွယ်အစား- ၃၈ လက်မ၊ W x ၂၄ လက်မ၊ D x ၃၈ လက်မ။ H

  Goss Weight: 152LBS

  အသားတင်အလေးချိန်- 137LBS

  Cabinet ဟာ့ဒ်ဝဲ- တိုးချဲ့မှု ပျော့ပျောင်းသောပိတ်စလီဒါ၊ ပျော့ပျောင်းသောပိတ်ပတ္တာ၊ ရွှေဖြီးထားသောလက်ကိုင်

  တပ်ဆင်မှုအမျိုးအစား- အလွတ်တန်း

  Sink ဖွဲ့စည်းမှု- Single

  လုပ်ဆောင်နိုင်သောတံခါးအရေအတွက်- ၂

  Functional Drawers အရေအတွက်- ၄

  စင်များအရေအတွက်- ၁

 • Navy Blue Shaker Cabinet Wood Frame Mirror Dovetail Joint Craft

  Navy Blue Shaker Cabinet Wood Frame Mirror Dovetail Joint Craft

  Cabinet Dimensions : 84 in. W x 22 in. D x 36 in. H

  ကတ်တွန်အရွယ်အစား- 86 လက်မ. W x 24 လက်မ. D x 38 လက်မ. H

  Goss Weight: 310LBS

  အသားတင်အလေးချိန်- 366LBS

  Cabinet ဟာ့ဒ်ဝဲ- တိုးချဲ့မှု ပျော့ပျောင်းသောပိတ်စလီဒါ၊ ပျော့ပျောင်းသောပိတ်ပတ္တာ၊ ရွှေဖြီးထားသောလက်ကိုင်

  တပ်ဆင်မှုအမျိုးအစား- အလွတ်တန်း

  Sink ဖွဲ့စည်းမှု- နှစ်ချက်

  Functional Doors အရေအတွက်- ၄

  Functional Drawers အရေအတွက်- ၁၁

  စင်များအရေအတွက်- ၂

 • ခေတ်မီ Cabinet Solid Wood Double Ceramic Sinks

  ခေတ်မီ Cabinet Solid Wood Double Ceramic Sinks

  Cabinet Dimensions : 60 in. W x 22 in. D x 36 in. H

  ကတ်တွန်အရွယ်အစား- 62 လက်မ. W x 24 လက်မ. D x 38 လက်မ. H

  Goss Weight: 240LBS

  အသားတင်အလေးချိန်- 216LBS

  Cabinet ဟာ့ဒ်ဝဲ- တိုးချဲ့မှု ပျော့ပျောင်းသောပိတ်စလီဒါ၊ ပျော့ပျောင်းသောပိတ်ပတ္တာ၊ ရွှေဖြီးထားသောလက်ကိုင်

  တပ်ဆင်မှုအမျိုးအစား- အလွတ်တန်း

  Sink ဖွဲ့စည်းမှု- နှစ်ချက်

  Functional Doors အရေအတွက်- ၄

  Functional Drawers အရေအတွက်- ၅

  စင်များအရေအတွက်- ၂

 • Aberdeen 84 လက်မ အကြီးဆုံး ရေချိုးခန်း Vanity Sets

  Aberdeen 84 လက်မ အကြီးဆုံး ရေချိုးခန်း Vanity Sets

  Cabinet Dimensions : 84 in. W x 22 in. D x 36 in. H

  ကတ်တွန်အရွယ်အစား- 86 လက်မ. W x 24 လက်မ. D x 38 လက်မ. H

  Goss Weight: 335LBS

  အသားတင်အလေးချိန်- 300LBS

  Cabinet ဟာ့ဒ်ဝဲ- တိုးချဲ့မှု ပျော့ပျောင်းသောပိတ်စလီဒါ၊ ပျော့ပျောင်းသောပိတ်ပတ္တာ၊ ရွှေဖြီးထားသောလက်ကိုင်

  တပ်ဆင်မှုအမျိုးအစား- အလွတ်တန်း

  Sink ဖွဲ့စည်းမှု- နှစ်ချက်

  Functional Doors အရေအတွက်- ၄

  Functional Drawers အရေအတွက်- ၁၃

  စင်များအရေအတွက်- ၂

 • စိမ်းလန်းသော ရေချိုးခန်း ပန်းကန်လုံး အစုံပါသော ရွှေရောင် နီကယ်လက်ကိုင် နှစ်ထပ် ရေချိုးခန်း

  စိမ်းလန်းသော ရေချိုးခန်း ပန်းကန်လုံး အစုံပါသော ရွှေရောင် နီကယ်လက်ကိုင် နှစ်ထပ် ရေချိုးခန်း

  Cabinet Dimensions : 84 in. W x 22 in. D x 36 in. H

  ကတ်တွန်အရွယ်အစား- 86 လက်မ. W x 24 လက်မ. D x 38 လက်မ. H

  Goss Weight: 335LBS

  အသားတင်အလေးချိန်- 300LBS

  Cabinet ဟာ့ဒ်ဝဲ- တိုးချဲ့မှု ပျော့ပျောင်းသောပိတ်စလီဒါ၊ ပျော့ပျောင်းသောပိတ်ပတ္တာ၊ ရွှေဖြီးထားသောလက်ကိုင်

  တပ်ဆင်မှုအမျိုးအစား- အလွတ်တန်း

  Sink ဖွဲ့စည်းမှု- နှစ်ချက်

  Functional Doors အရေအတွက်- ၄

  Functional Drawers အရေအတွက်- ၁၃

  စင်များအရေအတွက်- ၂

 • အဖွင့်အံဆွဲ အပြည့်အစုံပါရှိသော သစ်သားဗီရို

  အဖွင့်အံဆွဲ အပြည့်အစုံပါရှိသော သစ်သားဗီရို

  Cabinet Dimensions : 84 in. W x 22 in. D x 36 in. H

  ကတ်တွန်အရွယ်အစား- 86 လက်မ. W x 24 လက်မ. D x 38 လက်မ. H

  Goss Weight: 335LBS

  အသားတင်အလေးချိန်- 300LBS

  Cabinet ဟာ့ဒ်ဝဲ- တိုးချဲ့မှု ပျော့ပျောင်းသောပိတ်စလီဒါ၊ ပျော့ပျောင်းသောပိတ်ပတ္တာ၊ ရွှေဖြီးထားသောလက်ကိုင်

  တပ်ဆင်မှုအမျိုးအစား- အလွတ်တန်း

  Sink ဖွဲ့စည်းမှု- နှစ်ချက်

  Functional Doors အရေအတွက်- ၄

  Functional Drawers အရေအတွက်- ၁၁

  စင်များအရေအတွက်- ၂

 • 42 လက်မ White Shaker Cabinet Cupc လက်မှတ်ရ ရေကန်

  42 လက်မ White Shaker Cabinet Cupc လက်မှတ်ရ ရေကန်

  Cabinet Dimensions : 42 in. W x 22 in. D x 36 in. H

  ကတ်တွန်အရွယ်အစား- 44 လက်မ. W x 24 လက်မ. D x 38 လက်မ. H

  Goss Weight: 194LBS

  အသားတင်အလေးချိန်- 174LBS

  Cabinet ဟာ့ဒ်ဝဲ- တိုးချဲ့မှု ပျော့ပျောင်းသောပိတ်စလီဒါ၊ ပျော့ပျောင်းသောပိတ်ပတ္တာ၊ ရွှေဖြီးထားသောလက်ကိုင်

  တပ်ဆင်မှုအမျိုးအစား- အလွတ်တန်း

  Sink Configuration- တစ်ခုတည်း

  လုပ်ဆောင်နိုင်သောတံခါးအရေအတွက်- ၂

  Functional Drawers အရေအတွက်- ၇

  စင်များအရေအတွက်- ၁

 • Tilt Out Drawer ပါသော ၄၈လက်မ ၆၀လက်မ ရေချိုးခန်း ပန်းကန်လုံးနှစ်လုံး

  Tilt Out Drawer ပါသော ၄၈လက်မ ၆၀လက်မ ရေချိုးခန်း ပန်းကန်လုံးနှစ်လုံး

  Cabinet Dimensions : 60 in. W x 22 in. D x 36 in. H

  ကတ်တွန်အရွယ်အစား- 62 လက်မ. W x 24 လက်မ. D x 38 လက်မ. H

  Goss Weight: 209LBS

  အသားတင်အလေးချိန်- 188LBS

  Cabinet ဟာ့ဒ်ဝဲ- တိုးချဲ့မှု ပျော့ပျောင်းသောပိတ်စလီဒါ၊ ပျော့ပျောင်းသောပိတ်ပတ္တာ၊ ရွှေဖြီးထားသောလက်ကိုင်

  တပ်ဆင်မှုအမျိုးအစား- အလွတ်တန်း

  Sink ဖွဲ့စည်းမှု- နှစ်ချက်

  Functional Doors အရေအတွက်- ၄

  Functional Drawers အရေအတွက်- ၃

  စင်များအရေအတွက်- ၂

 • အောက်ခြေတွင် သစ်သားရေချိုးခန်း Cabinet ကို Shlef ဖြင့်ဖွင့်ပါ။

  အောက်ခြေတွင် သစ်သားရေချိုးခန်း Cabinet ကို Shlef ဖြင့်ဖွင့်ပါ။

  Cabinet Dimensions : 84 in. W x 22 in. D x 36 in. H

  ကတ်တွန်အရွယ်အစား- 86 လက်မ. W x 24 လက်မ. D x 38 လက်မ. H

  Goss Weight: 315LBS

  အသားတင်အလေးချိန်- 284LBS

  Cabinet ဟာ့ဒ်ဝဲ- တိုးချဲ့မှု ပျော့ပျောင်းသောပိတ်စလီဒါ၊ ပျော့ပျောင်းသောပိတ်ပတ္တာ၊ ရွှေဖြီးထားသောလက်ကိုင်

  တပ်ဆင်မှုအမျိုးအစား- အလွတ်တန်း

  Sink ဖွဲ့စည်းမှု- နှစ်ချက်

  လုပ်ဆောင်နိုင်သောတံခါးအရေအတွက်- 0

  Functional Drawers အရေအတွက်- ၁၀

  စင်များအရေအတွက်- 0

 • ခေတ်မီ Solid Wood ရေချိုးခန်း Cabinet 72 လက်မ

  ခေတ်မီ Solid Wood ရေချိုးခန်း Cabinet 72 လက်မ

  Cabinet Dimensions : 72 in. W x 22 in. D x 36 in. H

  ကတ်တွန်အရွယ်အစား- 74 လက်မ. W x 24 လက်မ. D x 38 လက်မ. H

  Goss Weight: 220LBS

  အသားတင်အလေးချိန်- 198LBS

  Cabinet ဟာ့ဒ်ဝဲ- တိုးချဲ့မှု ပျော့ပျောင်းသောပိတ်စလီဒါ၊ ပျော့ပျောင်းသောပိတ်ပတ္တာ၊ ရွှေဖြီးထားသောလက်ကိုင်

  တပ်ဆင်မှုအမျိုးအစား- အလွတ်တန်း

  Sink ဖွဲ့စည်းမှု- နှစ်ချက်

  လုပ်ဆောင်နိုင်သောတံခါးအရေအတွက်- 0

  Functional Drawers အရေအတွက်- ၆

  စင်များအရေအတွက်- 0

 • 84 လက်မ Aberdeen ရေချိုးခန်း Vanities Callacate Quartz ထိပ်တန်း

  84 လက်မ Aberdeen ရေချိုးခန်း Vanities Callacate Quartz ထိပ်တန်း

  Cabinet Dimensions : 84 in. W x 22 in. D x 36 in. H

  ကတ်တွန်အရွယ်အစား- 86 လက်မ. W x 24 လက်မ. D x 38 လက်မ. H

  Goss Weight: 335LBS

  အသားတင်အလေးချိန်- 300LBS

  Cabinet ဟာ့ဒ်ဝဲ- တိုးချဲ့မှု ပျော့ပျောင်းသောပိတ်စလီဒါ၊ ပျော့ပျောင်းသောပိတ်ပတ္တာ၊ ရွှေဖြီးထားသောလက်ကိုင်

  တပ်ဆင်မှုအမျိုးအစား- အလွတ်တန်း

  Sink ဖွဲ့စည်းမှု- နှစ်ချက်

  Functional Doors အရေအတွက်- ၄

  Functional Drawers အရေအတွက်- ၁၁

  စင်များအရေအတွက်- ၂

 • ခေတ်မီ Solid Wood ရေချိုးခန်း Cabinet 84 လက်မ White Shake ဒီဇိုင်း

  ခေတ်မီ Solid Wood ရေချိုးခန်း Cabinet 84 လက်မ White Shake ဒီဇိုင်း

  Cabinet Dimensions : 84 in. W x 22 in. D x 36 in. H

  ကတ်တွန်အရွယ်အစား- 86 လက်မ. W x 24 လက်မ. D x 38 လက်မ. H

  Goss Weight: 310LBS

  အသားတင်အလေးချိန်- 366LBS

  Cabinet ဟာ့ဒ်ဝဲ- တိုးချဲ့မှု ပျော့ပျောင်းသောပိတ်စလီဒါ၊ ပျော့ပျောင်းသောပိတ်ပတ္တာ၊ ရွှေဖြီးထားသောလက်ကိုင်

  တပ်ဆင်မှုအမျိုးအစား- အလွတ်တန်း

  Sink ဖွဲ့စည်းမှု- နှစ်ချက်

  Functional Doors အရေအတွက်- ၄

  Functional Drawers အရေအတွက်- ၁၁

  စင်များအရေအတွက်- ၂

12နောက်တစ်ခု >>> စာမျက်နှာ ၁/၂